Bylo nám ctí exportovat pro čtyři chorvateské chovatele, kteří se dokázali dohodnout na jednom společném exportu, deset mladých romanovských beranů jak z naší stáje Paradise, tak ze stáje našeho kolegy, ProVes, pana Šlejtra.
Do Chorvatska dorazili skvělí mladí berani linie Romi, Ramon, Roland, Remus, Romulus a Ruslan.
Každopádně linie není důležitá, jak neustále našim kolegům z Balkánu opakujeme. Nejdůlěžitější kriterium pro výběr berana do stáda by měla být jeho vlastní užitkovost a užitkovost rodičů!!
Pro ilustraci, několik z exportovaných beránků, oto ve věku 4-5 měsíců. Gullian, Gift atd - berani z šesterčat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.